Kies uw taal : nl en licht
Laatste nieuws

28 Oktober 2014 -

Als onderdeel van de EBA Biogasconferentie worden op donderdag 2 oktober 2014 3 studytours georganiseerd, waarvan 1 naa...

Lees meer...

Project Groen Gas Schoteroog

Groen Gas Schoteroog
Energiebedrijf Essent en Gastreatment Services (GtS) hebben een overeenkomst gesloten voor de productie en levering van Groen Gas. Aangezien stortgas wordt onttrokken aan de voormalige stortplaats van NV Afvalzorg en biogas aan de naastgegelegen afvalwaterzuivering van Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn Afvalzorg en Hoogheemraadschap van Rijnland ook nauw betrokken bij deze samenwerking gedurende de komende 8 jaar. Het biogas zal worden opgewaardeerd tot groen gas van aardgaskwaliteit.

Het betreft een innovatief project dat van belang is voor GtS, Essent, Afvalzorg, Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland. Het draagt bij aan gemeentelijke en provinciale doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. De provincie Noord-Holland draagt financieel bij aan het project.

Techniek
De toegepaste techniek in het project Groen Gas Schoteroog is een cryogene techniek die biogas opwaardeert tot aardgaskwaliteit en tegelijkertijd vloeibaar CO2 van industriële kwaliteit produceert. Dit kan onder ander worden gebruikt in tuinbouwkassen, koelmachines, en in de voedingsmiddelenindustrie.

Gebied Schoteroog Spaarnwoude
Afvalzorg en Recreatieschap Spaarnwoude hebben de voormalige stortlocatie Schoteroog in Haarlem ingericht tot een veelzijdig recreatiegebied. Dit gebied is gelegen in Haarlem noord-oost grenzend aan recreatieplas Mooie Nel en bedrijventerrein Waarderpolder.

Schoteroog was een oude gemeentelijke stortplaats die door Afvalzorg is geisoleerd en afgesloten. Momenteel wordt deze gecontroleerd en beheerd door Afvalzorg. Het bovengrondse terrein is overgedragen aan het Recreatieschap Spaarnwoude die de verdere inrichting en het beheer verzorgt.

Initiatiefnemers
GtS en Essent Grootzakelijk hadden reeds contact met elkaar om mogelijkheden te onderzoeken voor kleine initiatieven op het gebied van groen gas. Schoteroog was een goede mogelijkheid om als eerste project op te gaan starten. Er werden diverse partners bij elkaar gezocht om dit te kunnen realiseren.

Het project Groen Gas Schoteroog wordt gefinancierd door  GtS en Essent. Verder levert de provincie Noord-Holland een behoorlijke financiele bijdrage.

Het project is van start gegaan onder de naam “Groen Gas Schoteroog”, waarbij de kern van het succes ligt in de samenwerking tussen alle partijen; GtS, Essent, Afvalzorg, Rijnland, gemeente Haarlem, provincie Noord Holland, Liander en recreatieschap Spaarnwoude.